Założeniem Konceptu Fresh Pack jest stworzenie intuizyjnej lady, atrakcyjnej dla klienta i przynoszącej korzyści finansowe dla sklepu.