Euroser Dairy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. k.

ul. Geologiczna 20
02-246 Warszawa

tel: +48 22 101-14-46
fax: +48 22 886-61-21

NIP: 522-26-56-471
KRS: 0000536112
BDO: 000119860
Sąd rejonowy m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75 000,00 zł

BNP Paribas S.A. Ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa

PLN 58 1600 1462 1816 4038 3000 0001
EUR PL 31 1600 1462 1816 4038 3000 0002
CZK PL 04 1600 1462 1819 4038 3000 0003

Kod SWIFT: PPABPLPK

Przedstawiciele regionalni

Urszula Kraska

Łódzkie, Wielkopolskie, Dolnośląskie

tel.: +48 504 033 398
email: uk@euroser.pl

Magdalena Kocyba

Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie

tel.: +48 509 556 851
email: magda.kocyba@euroser.pl

Paweł Hawrot

Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

tel.: +48 512 640 404
email: pawel.hawrot@euroser.pl

Andrzej Piotrowski

Mazowieckie (Warszawa), Podlaskie

tel.: +48 735 969 277
email: andrzej.piotrowski@euroser.pl

Michał Kochański

Mazowieckie, Lubelskie

tel.: +48 532 750 475
email: michal.kochanski@euroser.pl

Polityka prywatności

  1. Polityka prywatności i plików cookies witryny Administratora
  2. Obowiązek informacyjny w korespondencji e-mail z Administratorem

1. Polityka prywatności i plików cookies witryny Administratora

Informacje podstawowe

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem http://www.euroser.pl (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką.

Wskazujemy, że Administratorem danych osobowych, jesteśmy my, a więc EUROSER Dairy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-246) przy ul. Geologicznej 20, (dalej: „Administrator”, „my”, „nami”, „nasz”, „nas”, „naszych”).

Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@euroser.pl.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, strony w Witrynie, które zostały odwiedzone, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, państwo, miasto z którego wchodzi Użytkownik. Powyższe dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Matomo oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań naszych Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi także za pomocą korespondencji e-mailowej z przedstawicielami regionalnymi oraz podczas bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą adresu e-mail biuro@euroser.pl.

Dane przekazane nam automatycznie są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania Witryny. Dane przekazane nam przez samych Użytkowników przetwarzane są w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu nawiązania i realizacji współpracy handlowej, a także w celach kontaktowych (prawnie uzasadniony interes Administratora), w przypadku danych pobieranych dla celów Matomo przetwarzane są one na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Dane osobowe Użytkownika będą przez nas przechowywane przez czas konieczny, lecz niezbędny do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Witryny, korespondencji elektronicznej, w tym z przedstawicielami handlowymi na adres e-mail Administratora mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (I) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); (II) podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem; (III) współpracownikom i pracownikom Administratora.

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę.

Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przez nas naruszone.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny.

Informujemy o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania Użytkowników podejmowanych w ramach Witryny w postaci narzędzia Matomo (w celu analizy aktywności Użytkowników na Witrynie i piksela konwersji Facebooka (w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych).

Matomo, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników, gdzie są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, przez co pomagają nam ulepszyć naszą stronę. Matomo zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników.

Użytkownik celem zapoznania się ze sposobem wykorzystywania przez Facebooka informacji oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, powinien zapoznać się z warunkami korzystania ze strony Facebook, dostępnymi pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny może być zakłócone.

Użytkownik może zrezygnować z Matomo, co nie ma wpływu na sposób odwiedzania Witryny. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji z śledzenia przez Matomo we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://matomo.org/.

Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

2. Obowiązek informacyjny w korespondencji e-mail z Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROSER Dairy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Geologiczna 20, kod pocztowy: 02-246 Warszawa, e-mail: biuro@euroser.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  1. w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu nawiązania i realizacji współpracy handlowej oraz w celach kontaktowych.

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
  2. podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem;
  3. podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powyższe przepisy.

Obowiązek podania danych jest dobrowolny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane.